Логіка

Логіка

Основний вид мислення дитини дошкільного віку – наочно-образний! Тому на наших заняттях ми допомагаємо дітям навчитися мислити за допомогою образів та уявлення предметів. Згодом, накопичивши ці знання, переходимо до формування міркувань за допомогою слів і понять. Адже мова і мислення дуже тісно пов’язані між собою.

Саме тому на уроках логіки діти мають навчитися елементарним прийомам класифікації предметів (об’єднання та їх розподілення), порівняння, систематизації. Стійкішою стає їхня увага, розвивається слухова та зорова пам’ять, з’являються навички розв’язування логічних задач.

Дитина дошкільного віку дуже чутлива до прийняття нової інформації, поданої цікавим способом (за допомогою ігор, карток, наочних прикладів та ін.). Тому використовуймо цей час правильно!